Καλύπτω επιφάνειες.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Φεβρουάριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας.

Αρχεία

Καλύπτω επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Καλύπτω επιφάνειες.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση της έννοιας του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας.

Καλύπτω επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Καλύπτω επιφάνειες.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Καλύπτω επιφάνειες.
1,60 €
0,80 €

Καλύπτω επιφάνειες.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση της έννοιας του εμβαδού ως κάλυψη επιφάνειας.