Βρέθηκαν 63 ενότητες

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
Β Δημοτικού

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Οι μαθητές μαθαίνουν την έννοια του μισού και υπολογίζουν το ολόκληρο όταν γνωρίζουν το μισό.

Ανακαλύπτω τη συμμετρία  γύρω μου.
Β Δημοτικού

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Μαθαίνουμε για την έννοια της συμμετρίας, των συμμετρικών σχημάτων και του άξονα συμμετρίας.

Επαναληπτικό Μάθημα
Β Δημοτικού

Επαναληπτικό Μάθημα

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 1.

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
Β Δημοτικού

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε στρατηγικές για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
Β Δημοτικού

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε να κάνουμε γρήγορους υπολογισμούς με διψήφιους αριθμούς.

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
Β Δημοτικού

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση των κερμάτων του ευρώ.

Σελίδα 2 από 11