Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε στρατηγικές για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.

Αρχεία

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0 – 100.

Παρουσίαση προβλημάτων για την εύρεση του μισού και του διπλάσιου στους αριθμούς 0 – 100.