Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Οι μαθητές μαθαίνουν την έννοια του μισού και υπολογίζουν το ολόκληρο όταν γνωρίζουν το μισό.

Αρχεία

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον υπολογισμό του μισού και του ολόκληρου όταν γνωρίζουμε το μισό.

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.
1,60 €
0,80 €

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Παρουσίαση της έννοια του μισού και του ολόκληρου.