Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε για την έννοια της συμμετρίας, των συμμετρικών σχημάτων και του άξονα συμμετρίας.

Αρχεία

Ανακαλύπτω τη συμμετρία  γύρω μου.
1,60 €
0,80 €

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την συμμετρία και τα συμμετρικά σχήματα.

Ανακαλύπτω τη συμμετρία  γύρω μου.
1,60 €
0,80 €

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Διδακτική πρόταση για την έννοια της συμμετρίας, των συμμετρικών σχημάτων και του άξονα συμμετρίας, περιλαμβάνει πρόταση διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού, πρόταση επίσκεψης ιστοσελίδας και πρόταση ανάγνωσης λογοτεχνικού βιβλίου.

Ανακαλύπτω τη συμμετρία  γύρω μου.
1,60 €
0,80 €

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου.

Παρουσίαση της έννοια της συμμετρίας, των συμμετρικών σχημάτων και του άξονα συμμετρίας.