Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση των κερμάτων του ευρώ.

Αρχεία

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την καλύτερη γνωριμία και κατανόηση των κερμάτων του ευρώ.

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ.

Παρουσίαση των κερμάτων του ευρώ.