Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε να κάνουμε γρήγορους υπολογισμούς με διψήφιους αριθμούς.

Αρχεία

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για γρήγορους υπολογισμούς με διψήφιους αριθμούς.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Παρουσίαση προβλημάτων με γρήγορους υπολογισμούς με διψήφιους αριθμούς.