Βρέθηκαν 17 ενότητες

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη
ΣΤ Δημοτικού

Ενεργητική- Παθητική Σύνταξη

Γραμματική
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για την ενεργητική και την παθητική σύνταξη.

Ευθύς-πλάγιος λόγος
ΣΤ Δημοτικού

Ευθύς-πλάγιος λόγος

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο. Επιπλέον, θα μάθουμε πως μετατρέπουμε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο.

Αντωνυμίες
ΣΤ Δημοτικού

Αντωνυμίες

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις αντωνυμίες και τα διάφορα είδη των αντωνυμιών που υπάρχουν.

Αριθμητικά
ΣΤ Δημοτικού

Αριθμητικά

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τα αριθμητικά και τα διάφορα είδη των αριθμητικών.

Επίθετα –ης,-ης, -ες και –υς, -εια, -υ
ΣΤ Δημοτικού

Επίθετα –ης,-ης, -ες και –υς, -εια, -υ

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε την κλίση των επιθέτων, τα οποία έχουν κατάληξη σε –ης, -ης, -ες και σε –υς, -εια, -υ.

Σελίδα 3 από 3