Αντωνυμίες

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις αντωνυμίες και τα διάφορα είδη των αντωνυμιών που υπάρχουν.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει αναλυτική θεωρία σχετικά με τις αντωνυμίες. Ειδικότερα, στο φύλλο εργασίας παρουσιάζονται εκτενώς και με σαφήνεια όλα τα είδη των αντωνυμιών. Παράλληλα, το φύλλο εργασίας διαθέτει ασκήσεις διαφορετικού τύπου, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τις αντωνυμίες, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις αναφορικά με το παρόν γραμματικό φαινόμενο. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τις αντωνυμίες. Στην παρουσίαση επισημαίνεται με αναλυτικό τρόπο η θεωρία για την αντωνυμία, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται σταδιακά και βήμα- βήμα όλα τα είδη των αντωνυμιών. Μέσα από την παρουσίαση, οι μαθητές εμπεδώνουν και κατανοούν τις αντωνυμίες.