Επίθετα –ης,-ης, -ες και –υς, -εια, -υ

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Ιανουάριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε την κλίση των επιθέτων, τα οποία έχουν κατάληξη σε –ης, -ης, -ες και σε –υς, -εια, -υ.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει αναλυτική θεωρία η οποία αφορά στα επίθετα. Ειδικότερα, το φύλλο εργασίας περιέχει παραδείγματα κλίσης επιθέτων, τα οποία λήγουν σε –ης, -ης, -ες και –υς, -εια, -υ. Παράλληλα, το φύλλο εργασίας διαθέτει ασκήσεις, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τον τρόπο με τον οποίον κλίνονται τα συγκεκριμένα επίθετα. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με την κλίση των επιθέτων σε –ης, -ης, -ες και –υς, -εια, -υ, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις αναφορικά με το παρόν γραμματικό φαινόμενο. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με την κλίση των επιθέτων σε –ης, -ης, -ες και –υς, -εια, -υ. Στην παρουσίαση παρουσιάζεται εκτενώς η λειτουργία του επιθέτου στα ελληνικά κείμενα. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνει παραδείγματα κλίσης επιθέτων με τις παραπάνω καταλήξεις. Μέσα από την παρουσίαση, οι μαθητές εμπεδώνουν και κατανοούν τον τρόπο με τον οποίον κλίνονται τα συγκεκριμένα επίθετα.