Βρέθηκαν 24 ενότητες

Οικοσυστήματα της Ελλάδας
Δ Δημοτικού

Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Οικοσυστήματα της Ελλάδας" της Μελέτης Περιβάλλοντος μελετάμε τα οικοσυστήματα της Ελλάδας

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας
Δ Δημοτικού

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Μελετούμε τις τροφικές αλυσίδες στο οικοσύστημα του τόπου μας, μέσα από την ενότητα "Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα
Δ Δημοτικού

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Δεκέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα" της Μελέτης Περιβάλοντος μαθαίνουμε για τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών
Δ Δημοτικού

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών" της Μελέτης Περιβάλλοντος μαθαίνουμε για τον πολλαπλασιασμό των φυτών και την σημασία των μελισσών στη διαδικασία αυτή.

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα
Δ Δημοτικού

Εμείς και το περιβάλλον σήμερα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Ο άνθρωπος επιδρά στο φυσικό περιβάλλον με πολλούς τρόπους άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε αναλυτικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ρύπανση του αέρα
Δ Δημοτικού

Ρύπανση του αέρα

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες για την ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Σελίδα 3 από 4