Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών" της Μελέτης Περιβάλλοντος μαθαίνουμε για τον πολλαπλασιασμό των φυτών και την σημασία των μελισσών στη διαδικασία αυτή.

Αρχεία

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών
1,60 €
0,80 €

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών

Το φύλλο εργασίας με πρωτότυπο και ενδιαφέροντα τρόπο εισάγει τους μαθητές στην αναπαραγωγή των φυτών και την σημασία της μέλισσας στη διαδικασία αυτή.

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών
1,60 €
0,80 €

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους αλλά και αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του φύλλου εργασίας για τον διδάσκοντα.

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών
1,60 €
0,80 €

Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. Ο πολλαπλασιασμός των φυτών

Η παρουσίαση ακολουθεί βήμα προς βήμα το φύλλο εργασίας διευκολύνοντας τον διδάσκοντα και τους μαθητές με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και σχεδιαγράμματα.