Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Μελετούμε τις τροφικές αλυσίδες στο οικοσύστημα του τόπου μας, μέσα από την ενότητα "Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας" της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Αρχεία

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας

Το φύλλο εργασίας περιέχει πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τροφικές αλυσίδες.

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος καθώς και βήμα προς βήμα οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να χρησιμοποιήσει τα μέγιστα από το διδακτικό υλικό.

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας
1,60 €
0,80 €

Τροφικές αλυσίδες Το οικοσύστημα του τόπου μας

Η παρουσίαση του μαθήματος Τροφικές αλυσίδες ακολουθεί βήμα βήμα το φύλλο εργασίας διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.