Ρύπανση του αέρα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Ιανουάριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες για την ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Αρχεία

Ρύπανση του αέρα
1,60 €
0,80 €

Ρύπανση του αέρα

Το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές θα γνωρίσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και τις επιπτώσεις της στους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπος)

Ρύπανση του αέρα
1,60 €
0,80 €

Ρύπανση του αέρα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τις οδηγίες και τους διδακτικούς στόχους για την διεξαγωγή του μαθήματος από τον διδάσκοντα.

Ρύπανση του αέρα
1,60 €
0,80 €

Ρύπανση του αέρα

Η παρουσίαση ακολουθεί το φύλλο εργασίας με πολλές φωτογραφίες αλλά και τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιγραμματικά.