Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα

Ενότητα

Δ Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Δεκέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα" της Μελέτης Περιβάλοντος μαθαίνουμε για τα σπονδυλωτά και τα ασπόνδυλα ζώα

Αρχεία

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα
1,60 €
0,80 €

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα

Το φύλλο εργασίας καθοδηγεί τους μαθητές στον κόσμο των ασπόνδυλων και των σπονδυλωτών ζώων με ευχάριστες και πρωτότυπες δραστηριότητες.

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα
1,60 €
0,80 €

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες για το φύλλο εργασίας του μαθήματος.

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα
1,60 €
0,80 €

Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα

Η παρουσίαση ακολουθεί το φύλλο εργασίας βοηθώντας τον διδάσκοντα αλλά και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.