Βρέθηκαν 57 ενότητες

Αριθμοί μέχρι 1.000
Γ Δημοτικού

Αριθμοί μέχρι 1.000

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση τριψήφιων αριθμών.

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
Γ Δημοτικού

Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Προσθέτω με διάφορους τρόπους διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς.

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
Γ Δημοτικού

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τα βασικά στερεά σώματα.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 2, του 3, του 4, του 5 και του 10.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 6 και του 7.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
Γ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 8 και του 9 και να μοιράζουμε σε μέρη ίσα.

Σελίδα 1 από 10