Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Οι μαθητές γνωρίζουν τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και τα βασικά στερεά σώματα.

Αρχεία

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για αναγνώριση και σχεδίαση των βασικών γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα

Παρουσίαση των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών σωμάτων.