Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 8 και του 9 και να μοιράζουμε σε μέρη ίσα.

Αρχεία

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση του πολλαπλασιασμού και την εκμάθηση της προπαίδειας του 2, του 3, του 4, του 5, του 6, του 7, του 8, του 9 και του 10, καθώς και προβλήματα με μοίρασμα σε μέρη ίσα.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Παρουσίαση της προπαίδειας του 8 και του 9.