Αριθμοί μέχρι 1.000

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση τριψήφιων αριθμών.

Αρχεία

Αριθμοί μέχρι 1.000
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι 1.000

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση τριψήφιων αριθμών.

Αριθμοί μέχρι 1.000
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι 1.000

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Αριθμοί μέχρι 1.000
1,60 €
0,80 €

Αριθμοί μέχρι 1.000

Παρουσίαση για δημιουργία, ανάγνωση, γραφή και σύγκριση τριψήφιων αριθμών.