Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Ενότητα

Γ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε την προπαίδεια του 6 και του 7.

Αρχεία

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση του πολλαπλασιασμού και την εκμάθηση της προπαίδειας του 2, του 3, του 4, του 5, του 6, του 7 και του 10.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)

Παρουσίαση της προπαίδειας του 6 και του 7.