Βρέθηκαν 31 ενότητες

Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους.
Ε Δημοτικού

Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους.

Θρησκευτικά
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την παραβολή του ανόητου πλουσίου και το νόημά της.

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.
Ε Δημοτικού

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.

Θρησκευτικά
|
Οκτώβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για το έργο των Αποστόλων.

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.
Ε Δημοτικού

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.

Θρησκευτικά
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.
Ε Δημοτικού

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.

Θρησκευτικά
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Άγιους Σαράντα Μάρτυρες και την Αγία Αικατερίνη.

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.
Ε Δημοτικού

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.

Θρησκευτικά
|
Νοέμβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά μάρτυρες.

Νεομάρτυρες.
Ε Δημοτικού

Νεομάρτυρες.

Θρησκευτικά
|
Δεκέμβριος
|
2 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Νεομάρτυρες.

Σελίδα 2 από 6