Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Νοέμβριος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου.

Αρχεία

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.
1,60 €
0,80 €

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για τη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Περιλαμβάνει την ακροστιχίδα του Αγίου Στεφάνου, πρόταση ανάγνωσης και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.
1,60 €
0,80 €

Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για τη ζωή και το μαρτύριο του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Περιλαμβάνει την ακροστιχίδα του Αγίου Στεφάνου και σύγχρονο παράδειγμα αφοσίωσης, την κυρά της Ρω.