Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Νοέμβριος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Άγιους Σαράντα Μάρτυρες και την Αγία Αικατερίνη.

Αρχεία

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.
1,60 €
0,80 €

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για τους Άγιους Σαράντα Μάρτυρες και την Αγία Αικατερίνη. Περιλαμβάνει δραστηριότητα με θέμα Ο ήρωας που έγινε Άγιος – Ας μιλήσουμε για ήρωες και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.
1,60 €
0,80 €

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για τους Άγιους Σαράντα Μάρτυρες και την Αγία Αικατερίνη. Περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό και δραστηριότητα με θέμα Ο ήρωας που έγινε Άγιος – Ας μιλήσουμε για ήρωες.