Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Οκτώβριος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για το έργο των Αποστόλων.

Αρχεία

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.
1,60 €
0,80 €

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για το έργο των Αποστόλων. Περιλαμβάνει δραστηριότητα διαθεματικού χαρακτήρα και πρόταση παρακολούθησης βίντεο.

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.
1,60 €
0,80 €

Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για το έργο των Αποστόλων. Περιλαμβάνει δραστηριότητα διαθεματικού χαρακτήρα.