Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.

Ενότητα

Ε Δημοτικού
Θρησκευτικά
Νοέμβριος
2 αρχεία
Τατιάννα Καραχάλιου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά μάρτυρες.

Αρχεία

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.
1,60 €
0,80 €

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.

Σχέδιο μαθήματος στα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού για τα παιδιά μάρτυρες. Περιλαμβάνει δραστηριότητα στην τάξη και σταυρόλεξο.

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.
1,60 €
0,80 €

Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.

Παρουσίαση στον διαδραστικό πίνακα για τα Θρησκευτικά της Ε Δημοτικού με εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά μάρτυρες. Περιλαμβάνει δραστηριότητα στην τάξη και σταυρόλεξο.