Βρέθηκαν 63 ενότητες

Υπολογίζω τα ρέστα.
Β Δημοτικού

Υπολογίζω τα ρέστα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για της στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με υπολογισμό ρέστων.

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.
Β Δημοτικού

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων.

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.
Β Δημοτικού

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την μέτρηση του μήκους γεωμετρικών σχημάτων.

Επαναληπτικό Μάθημα 2
Β Δημοτικού

Επαναληπτικό Μάθημα 2

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Επανάληψη όλων των μαθηματικών εννοιών που διδάχτηκαν στην Ενότητα 2.

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.
Β Δημοτικού

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών μοτίβων.

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
Β Δημοτικού

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Μαθηματικά
|
Νοέμβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αθροισμάτων μέχρι το 100.

Σελίδα 3 από 11