Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων.

Αρχεία

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων.

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.
1,60 €
0,80 €

Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα.

Παρουσίαση για την σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων.