Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των αθροισμάτων μέχρι το 100.

Αρχεία

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των αθροισμάτων μέχρι το 100.

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.
1,60 €
0,80 €

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών μοτίβων.