Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την μέτρηση του μήκους γεωμετρικών σχημάτων.

Αρχεία

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την μέτρηση του μήκους γεωμετρικών σχημάτων.

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.
1,60 €
0,80 €

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα.

Παρουσίαση για την μέτρηση του μήκους γεωμετρικών σχημάτων.