Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μαθηματικά
Νοέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών μοτίβων.

Αρχεία

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την εμπέδωση των γεωμετρικών μοτίβων.

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Λύσεις του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.
1,60 €
0,80 €

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα.

Παρουσίαση για την διδασκαλία και την κατανόηση των γεωμετρικών μοτίβων.