Βρέθηκαν 399 ενότητες

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
ΣΤ Δημοτικού

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι μετατροπής ενός δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα και αντίστροφα.

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
ΣΤ Δημοτικού

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Η σύγκριση και διάταξη των φυσικών και δεκαδικών αριθμών, οι ορισμοί της αύξουσας και φθίνουσας σειράς και η παρεμβολή αριθμών.

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ορίζεται η πρόσθεση με τις βασικές ιδιότητες της και η αφαίρεση.

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού και εύκολους τρόπους για να υπολογίζουμε γινόμενα.

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών.
ΣΤ Δημοτικού

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Η τέλεια και η ατελής διαίρεση στους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
ΣΤ Δημοτικού

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την έννοια της αριθμητικής παράστασης και την προτεραιότητα των πράξεων.

Σελίδα 5 από 67