Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι μετατροπής ενός δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα και αντίστροφα.

Αρχεία

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
1,60 €
0,80 €

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
1,60 €
0,80 €

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
1,60 €
0,80 €

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
1,60 €
0,80 €

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Παρουσίαση των τρόπων μετατροπής ενός δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα και αντίστροφα.