Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού και εύκολους τρόπους για να υπολογίζουμε γινόμενα.

Αρχεία

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τον πολλαπλασιασμό φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Παρουσίαση για τον πολλαπλασιασμό φυσικών και δεκαδικών αριθμών.