Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Μαθαίνουμε την έννοια της αριθμητικής παράστασης και την προτεραιότητα των πράξεων.

Αρχεία

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
1,60 €
0,80 €

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για επίλυση αριθμητικών παραστάσεων.

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
1,60 €
0,80 €

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
1,60 €
0,80 €

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Κριτήριο Αξιολόγησης για την Ενότητα 1. Περιλαμβάνει τις λύσεις.

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
1,60 €
0,80 €

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Παρουσίαση των αριθμητικών παραστάσεων και της προτεραιότητας των πράξεων.