Βρέθηκαν 73 ενότητες

Φυσικοί αριθμοί
ΣΤ Δημοτικού

Φυσικοί αριθμοί

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ορίζονται οι φυσικοί αριθμοί και δίνονται παραδείγματα για την αξία θέσης στους φυσικούς αριθμούς.

Δεκαδικοί αριθμοί
ΣΤ Δημοτικού

Δεκαδικοί αριθμοί

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ορίζονται οι δεκαδικοί αριθμοί και παρουσιάζεται η αξία θέσης τους.

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
ΣΤ Δημοτικού

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι μετατροπής ενός δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα και αντίστροφα.

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
ΣΤ Δημοτικού

Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Η σύγκριση και διάταξη των φυσικών και δεκαδικών αριθμών, οι ορισμοί της αύξουσας και φθίνουσας σειράς και η παρεμβολή αριθμών.

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Ορίζεται η πρόσθεση με τις βασικές ιδιότητες της και η αφαίρεση.

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε τις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού και εύκολους τρόπους για να υπολογίζουμε γινόμενα.

Σελίδα 1 από 13