Δεκαδικοί αριθμοί

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Ορίζονται οι δεκαδικοί αριθμοί και παρουσιάζεται η αξία θέσης τους.

Αρχεία

Δεκαδικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Δεκαδικοί αριθμοί

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την κατανόηση των δεκαδικών αριθμών και την αξία θέσης τους.

Δεκαδικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Δεκαδικοί αριθμοί

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Δεκαδικοί αριθμοί
1,60 €
0,80 €

Δεκαδικοί αριθμοί

Παρουσίαση των δεκαδικών αριθμών και της αξίας θέσης τους.