Βρέθηκαν 61 ενότητες

Προσανατολισμός στον χώρο
Α Δημοτικού

Προσανατολισμός στον χώρο

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες «μέσα - έξω», «πάνω - κάτω», «αριστερά - δεξιά».

Γεωμετρικά σχήματα
Α Δημοτικού

Γεωμετρικά σχήματα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Γνωριμία με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και στερεά.

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
Α Δημοτικού

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες «τόσα όσα», «λιγότερα», «περισσότερα» και αριθμούν από το 1 μέχρι το 5.

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.
Α Δημοτικού

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Γνωριμία και αρίθμηση με τους αριθμούς από το 1 έως το 5.

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι).
Α Δημοτικού

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι).

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να αριθμούν από το 1 έως το 3.

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)
Α Δημοτικού

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να αριθμούν τους αριθμούς 0, 4 και 5.

Σελίδα 1 από 11