Γεωμετρικά σχήματα

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Γνωριμία με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και στερεά.

Αρχεία

Γεωμετρικά σχήματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά.

Γεωμετρικά σχήματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για τα γεωμετρικά σχήματα και στερεά.

Γεωμετρικά σχήματα
1,60 €
0,80 €

Γεωμετρικά σχήματα

Παρουσίαση των γεωμετρικών σχημάτων και στερεών.