Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Σεπτέμβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες «τόσα όσα», «λιγότερα», «περισσότερα» και αριθμούν από το 1 μέχρι το 5.

Αρχεία

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την σύγκριση και την εκτίμηση ποσοτήτων.

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την διδασκαλία της σύγκρισης και της εκτίμησης ποσοτήτων, περιέχει πρόταση για διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι.

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
1,60 €
0,80 €

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων

Παρουσίαση της σύγκρισης και της εκτίμησης ποσοτήτων.