Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να αριθμούν τους αριθμούς 0, 4 και 5.

Αρχεία

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)
1,60 €
0,80 €

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την αρίθμηση, την ανάγνωση και την γραφή των αριθμών από το 0 έως το 5.

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)
1,60 €
0,80 €

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)

Πρόταση διδακτικής προσέγγισης για την διδασκαλία της αρίθμησης, της ανάγνωσης και της γραφής των αριθμών από το 0 έως το 5, περιέχει ομαδική δραστηριότητα.

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)
1,60 €
0,80 €

Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (||)

Παρουσίαση της αρίθμησης, της ανάγνωσης και της γραφής των αριθμών 0, 4 και 5.