Βρέθηκαν 37 ενότητες

Ποια είναι τα μέρη ενός ζώου; Οι οικογένειες των ζώων.
Α Δημοτικού

Ποια είναι τα μέρη ενός ζώου; Οι οικογένειες των ζώων.

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάρτιος
|
3 αρχεία

Στην διπλή ενότητα Ποια είναι τα μέρη ενός ζώου και Οι οικογένειες των ζώων οι μαθητές αναγνωρίζουν τα μέρη των σωμάτων των πουλιών, των ψαριών, των εντόμων αλλά και των θηλαστικών. Στην συνέχεια ταξινομούν τα ζώα στις αντίστοιχες οικογένειές τους.

Τα ζώα και το περιβάλλον
Α Δημοτικού

Τα ζώα και το περιβάλλον

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Τα ζώα και το περιβάλλον οι μαθητές αναγνωρίζουν τις βασικές ανάγκες των ζώων, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν αναπτύξει ώστε να μπορούν να επιβιώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πώς φροντίζουμε τα ζώα και τα φυτά;
Α Δημοτικού

Πώς φροντίζουμε τα ζώα και τα φυτά;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα αυτό οι μαθητές συζητούν για το αγαπημένο τους κατοικίδιο αλλά και για τα φυτά που έχουν στο σπίτι τους. Μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες αναγνωρίζουν τις βασικές ανάγκες και επεκτείνουν τη γνώση τους στις ανάγκες των ζώων στη φύση.

Από τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου
Α Δημοτικού

Από τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Από τι είναι φτιαγμένα τα αντικείμενα στην τάξη μου της Μελέτης Περιβάλλοντος της Α δημοτικού, αναζητούμε τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην τάξη μας και διερευνούμε τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα, μέσα από μία ερευνητική αλλά και παιγνιώδη διαδικασία.

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;
Α Δημοτικού

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Απρίλιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας οι μαθητές ομαδοποιούν τα αντικείμενα στις ομάδες Στερεά, Υγρά και Αέρια.

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
Α Δημοτικού

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Μάιος
|
3 αρχεία

Στο μάθημα Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας οι μαθητές της Α Δημοτικού μέσω του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος μαθαίνουν πόσο χρήσιμη είναι η ηλεκτρική ενέργεια στην καθημερινότητά μας.

Σελίδα 6 από 7