Τα ζώα και το περιβάλλον

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Απρίλιος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα Τα ζώα και το περιβάλλον οι μαθητές αναγνωρίζουν τις βασικές ανάγκες των ζώων, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν αναπτύξει ώστε να μπορούν να επιβιώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Αρχεία

Τα ζώα και το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα και το περιβάλλον

Στο φύλλο εργασίας του μαθήματος Τα ζώα και το περιβάλλον περιλαμβάνονται ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που καλύπτουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος.

Τα ζώα και το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα και το περιβάλλον

Το σχέδιο μαθήματος του μαθήματος Τα ζώα και το περιβάλλον περιλαμβάνει τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος αλλά και αναλυτικές οδηγίες για την καλύτερη χρήση των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας από τον δάσκαλο.

Τα ζώα και το περιβάλλον
1,60 €
0,80 €

Τα ζώα και το περιβάλλον

Η παρουσίαση του μαθήματος Τα ζώα και το περιβάλλον ακολουθεί βήμα προς βήμα την πορεία του φύλλου εργασίας διευκολύνοντας τον δάσκαλο αλλά και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.