Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Απρίλιος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας οι μαθητές ομαδοποιούν τα αντικείμενα στις ομάδες Στερεά, Υγρά και Αέρια.

Αρχεία

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;
1,60 €
0,80 €

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;

Στο φύλλο εργασίας του μαθήματος οι μαθητές μέσα από ενδιαφέρουσες και παιχνιδιάρικες δραστηριότητες, κατηγοριοποιούν τα αντικείμενα της τάξης τους σε στερεά, υγρά και αέρια.

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;
1,60 €
0,80 €

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;

Στο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος καθώς και χρήσιμες οδηγίες για την διεξαγωγή του μαθήματος.

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;
1,60 €
0,80 €

Πόσα είδη υλικών υπάρχουν γύρω μας;

Η παρουσίαση που συνοδεύει το μάθημα ακολουθεί το φύλλο εργασίας των μαθητών και δρα βοηθητικά στην διεξαγωγή του μαθήματος.