Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Ενότητα

Α Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Μάιος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στο μάθημα Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας οι μαθητές της Α Δημοτικού μέσω του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος μαθαίνουν πόσο χρήσιμη είναι η ηλεκτρική ενέργεια στην καθημερινότητά μας.

Αρχεία

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών περιλαμβάνονται δραστηριότητες με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με την έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητά μας.

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Στο σχέδιο μαθήματος που συνοδεύει το φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για το φύλλο εργασίας του μαθήματος. Οι απαντήσεις στις δραστηριότητες βρίσκονται και στην παρουσίαση Power Point που συνοδεύει το μάθημα.

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας
1,60 €
0,80 €

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Στην παρουσίαση Power Point ακολουθούνται τα βήματα του φύλλου εργασίας καθώς και οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων.