Βρέθηκαν 399 ενότητες

Αντωνυμίες
ΣΤ Δημοτικού

Αντωνυμίες

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τις αντωνυμίες και τα διάφορα είδη των αντωνυμιών που υπάρχουν.

Αριθμητικά
ΣΤ Δημοτικού

Αριθμητικά

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τα αριθμητικά και τα διάφορα είδη των αριθμητικών.

Επίθετα –ης,-ης, -ες και –υς, -εια, -υ
ΣΤ Δημοτικού

Επίθετα –ης,-ης, -ες και –υς, -εια, -υ

Γραμματική
|
Ιανουάριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε την κλίση των επιθέτων, τα οποία έχουν κατάληξη σε –ης, -ης, -ες και σε –υς, -εια, -υ.

Σελίδα 67 από 67