Βρέθηκαν 73 ενότητες

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών.
ΣΤ Δημοτικού

Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Η τέλεια και η ατελής διαίρεση στους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
ΣΤ Δημοτικού

Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε την έννοια της αριθμητικής παράστασης και την προτεραιότητα των πράξεων.

Λύνω σύνθετα προβλήματα των τεσσάρων πράξεων.
ΣΤ Δημοτικού

Λύνω σύνθετα προβλήματα των τεσσάρων πράξεων.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Μαθαίνουμε να καταστρώνουμε στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.

Η χρήση του υπολογιστή τσέπης.
ΣΤ Δημοτικού

Η χρήση του υπολογιστή τσέπης.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
3 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την ιστορική ανασκόπηση της δημιουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της στρογγυλοποίησης στους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.

Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών.
ΣΤ Δημοτικού

Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών.

Μαθηματικά
|
Οκτώβριος
|
4 αρχεία

Εκπαιδευτικό υλικό για την κατανόηση και την διδασκαλία της έννοιας του διαιρέτη ενός αριθμού και του Μ.Κ.Δ αριθμών.

Σελίδα 2 από 13