Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Μαθηματικά
Οκτώβριος
4 αρχεία
Μαρία Πριοβόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της στρογγυλοποίησης στους φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς.

Αρχεία

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Φύλλο εργασίας με ασκήσεις για την στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Λύσεις των ασκήσεων του παραπάνω φύλλου εργασίας.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
1,60 €
0,80 €

Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.

Παρουσίαση της στρογγυλοποίησης φυσικών και δεκαδικών αριθμών