Βρέθηκαν 141 ενότητες

Ανακαλύπτω το πράσινο στη συνοικία
Β Δημοτικού

Ανακαλύπτω το πράσινο στη συνοικία

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που συνδυάζει διαφορετικά εργαλεία για την κατανόηση των διδακτικών στόχων της ενότητας "Ανακαλύπτω το πράσινο στη συνοικία" στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄δημοτικού.

Φροντίζω την συνοικία μου
Β Δημοτικού

Φροντίζω την συνοικία μου

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Στην ενότητα "Φροντίζω την συνοικία μου" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄τάξης, οι μαθητές ανακαλύπτουν τα προβλήματα της συνοικίας τους και απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς. Ένα σενάριο που παρέχει απαραίτητα εργαλεία στους μαθητές μας, ώστε να φροντίζουν περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη
Β Δημοτικού

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη

Μελέτη Περιβάλλοντος
|
Νοέμβριος
|
3 αρχεία

Ένα συνδυασμένο εκπαιδευτικό σενάριο για το χθες και το σήμερα της συνοικίας μας, αλλά και τον τρόπο ζωής στο χωριό και στην πόλη, στη Μελέτη Περιβάλλοντος της δευτέρας δημοτικού.

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.
Β Δημοτικού

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια.

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με παιγνιώδη τρόπο και ζωγραφική.

Μετρώ με εκατοστόμετρα
Β Δημοτικού

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Μαθηματικά
|
Σεπτέμβριος
|
4 αρχεία

Παρουσιάζεται η μονάδα μέτρησης μήκους εκατοστόμετρα και γίνονται διάφορες μετρήσεις σε αυτή την μονάδα.

1η ενότητα  Στο δρόμο για το σχολείο
Β Δημοτικού

1η ενότητα Στο δρόμο για το σχολείο

Γλώσσα
|
Σεπτέμβριος
|
3 αρχεία

Η πρώτη ενότητα της Β΄ Δημοτικού με τον τίτλο Στο δρόμο για το σχολείο περιέχει δραστηριότητες φωνολογικής συνειδητοποίησης, ενώ παράλληλα μέσα από ένα κείμενο θα δούμε ασκήσεις κατανόησης κειμένου.

Σελίδα 3 από 24