Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Ένα συνδυασμένο εκπαιδευτικό σενάριο για το χθες και το σήμερα της συνοικίας μας, αλλά και τον τρόπο ζωής στο χωριό και στην πόλη, στη Μελέτη Περιβάλλοντος της δευτέρας δημοτικού.

Αρχεία

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη
1,60 €
0,80 €

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη

Το φύλλο εργασίας είναι δομημένο έτσι ώστε να συνδυάσει το παρελθόν με το παρόν, και τη ζωή στην πόλη με τη ζωή στο χωριό. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο που διαρκεί δύο διδακτικές ώρες.

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη
1,60 €
0,80 €

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες προς τον διδάσκοντα ώστε να πορευτεί με ασφάλεια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη
1,60 €
0,80 €

Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη

Η παρουσίαση βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το φύλλο εργασίας, απαραίτητο εργαλείο στα χέρια του διδάσκοντα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.