Φροντίζω την συνοικία μου

Ενότητα

Β Δημοτικού
Μελέτη Περιβάλλοντος
Νοέμβριος
3 αρχεία
Νάντια Παπαγεωργίου

Περιγραφή

Στην ενότητα "Φροντίζω την συνοικία μου" της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄τάξης, οι μαθητές ανακαλύπτουν τα προβλήματα της συνοικίας τους και απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς. Ένα σενάριο που παρέχει απαραίτητα εργαλεία στους μαθητές μας, ώστε να φροντίζουν περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Αρχεία

Φροντίζω την συνοικία μου
1,60 €
0,80 €

Φροντίζω την συνοικία μου

Το φύλλο εργασίας των μαθητών θέτει τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως στη συνοικίας μας.

Φροντίζω την συνοικία μου
1,60 €
0,80 €

Φροντίζω την συνοικία μου

Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει αναλυτικά τους διδακτικούς στόχους και τις οδηγίες που βοηθούν τον διδάσκοντα στη εκπαιδευτική διαδικασία.

Φροντίζω την συνοικία μου
1,60 €
0,80 €

Φροντίζω την συνοικία μου

Η παρουσίαση συνεπικουρεί στο μάθημα με ιδιαίτερο τρόπο ώστε να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.